Socialstyrelsen

Termbanken


Term: recept
Termstatus: rekommenderad
Jämför: receptblankett
förskrivning
läkemedelsprodukt
förskrivare
Definition: (inom läkemedelshantering:) handling, utfärdad av en förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsprodukt till en viss person
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: Observera att recept används i en vidare betydelse i andra sammanhang.
Ämnesområde: Läkemedel