Socialstyrelsen

Termbanken


Term: introduktionsersättning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
Definition: ekonomisk ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen
Beslutad: Senast beslutad 2011
Ämnesområde: Insatser