Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ansökan om bistånd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: anmälan
ärende
bistånd
begäran om LSS-insats
Definition: begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: En ansökan om bistånd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende.

En ansökan om bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.

Exempel: ansökan om ekonomiskt bistånd, ansökan om kontaktperson och ansökan om hemtjänst.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning