Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samordning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samarbete
samverkan
synkronisering
samråd
Definition: koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och större effektivitet
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: Ett exempel är samordnad vård- och omsorgsplanering där vård- och omsorgsplanering utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter.

Samordning är också en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. De övriga åtgärdsgrupperna är:
· utredning
· behandling
· kompensation
· information och undervisning
· administrativ handläggning
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Samverka.pdf
Ämnesområde: Allmänna begrepp