Socialstyrelsen

Termbanken


Term: expedieringsdel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelsvara
läkemedelsprodukt
Definition: (inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) del av läkemedelsexpediering då olika läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedieringsdel.

Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara finns förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger det 1 läkemedelsexpediering (recipe) med 2 expedieringsdelar. Om 2 x 100 tabletter har skrivits ut och man expedierar 1 x 100 + 2 x 50 så blir det också 1 läkemedelsexpediering med 2 expedieringsdelar.

Varje expedieringsdel motsvarar en varurad inom Apotekens Service AB:s läkemedelsstatistik.

Termen reciperad har tidigare använts för begreppet expedieringsdel.

Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom läkemedelsstatistiken.

Tidigare synonymer till recipe var receptpost och läkemedelspost.
Ämnesområde: Läkemedel