Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dos
Termstatus: rekommenderad
Jämför: doseringsintervall
dosering
Definition: (av läkemedelsprodukt:) mängd som ska administreras vid ett tillfälle
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: Mängden uttrycks med ett exakt värde (t.ex. 2 tabletter; 2 ml) eller ett intervall (t.ex. 2-3 tabletter) av en läkemedelsprodukt med given styrka.

Dos används även inom andra terapiområden som nutrition, t.ex. mängd näringsdryck 100 ml.
Ämnesområde: Läkemedel