Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dos
Termstatus: rekommenderad
Jämför: doseringsintervall
dosering
Definition: (inom läkemedelshantering:) mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras
Källa till definition: 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Mängden uttrycks med ett exakt värde (t.ex. 2 tabletter; 2 ml) eller ett intervall (t.ex. 2-3 tabletter) av en läkemedelsprodukt med given styrka.

Dos används även inom andra terapiområden som nutrition, t.ex. mängd näringsdryck 100 ml.
Ämnesområde: Läkemedel