Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsform
Termstatus: rekommenderad
Jämför: aktiv substans
läkemedelsvara
läkemedelsprodukt
läkemedel
Synonymer: beredningsform
Definition: form som läkemedel förekommer i
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: Exempel: tablett, kapsel, suppositorium, kräm, depotplåster, granulat.

Eftersom vissa läkemedelsformer bereds före administrering kan man använda uttrycket läkemedelsform vid administreringstillfället för att förtydliga vad som avses. Exempel: Granulat är fasta läkemedelsberedningar som vanligen är avsedda för oral användning, eventuellt efter upplösning eller uppslamning. Pulver till infusionsvätskor är fasta beredningar avsedda för framställning av infusionsvätskor.
Ämnesområde: Läkemedel