Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hemsjukvård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: sluten vård
öppen vård
hemsjukvårdsbesök
Definition: hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet.

Skilj från öppen vård.
Diagram: Vårdkontakter
Hemtjänst
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård