Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sluten vård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: teknisk vårdplats
vårdtillfälle
vårdplats
utskrivning från sluten vård
inskrivning i sluten vård
hemsjukvård
öppen vård
patient
Synonymer: slutenvård
Definition: hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2012
Anmärkning: Bedömningen av vilka tillstånd som kräver sluten vård varierar över landet.

Sluten vård bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning.

För information om vad som ska inrapporteras till Socialstyrelsen, se webblänk till patientregistret nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret
Diagram: Vårdkontakter
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård