Socialstyrelsen

Termbanken


Term: öppen vård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hemsjukvård
sluten vård
öppenvårdsbesök
Synonymer: öppenvård
Definition: hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar
Beslutad: Senast beslutad 2012
Anmärkning: Öppen vård bedrivs i allmänhet under dagtid. Vid behov av övernattning leder det i regel till inskrivning i sluten vård.

För information om vad som ska inrapporteras till Socialstyrelsen, se webblänk till patientregistret nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret
Diagram: Vårdkontakter
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård