Socialstyrelsen

Termbanken


Term: SoL
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: SoL står för socialtjänstlagen (2001:453).
Ämnesområde: Juridik