Socialstyrelsen

Termbanken


Term: destruera
Termstatus: rekommenderad
Jämför: destruktion
Definition: utföra destruktion
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Allmänna begrepp