Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordination enligt generella direktiv
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ordination
Definition: (av läkemedel:) ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en viss enhet vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel