Socialstyrelsen

Termbanken


Term: särskilt boende (som insats)
Termstatus: rekommenderad
Jämför: särskilt boende för äldre
boende
individuellt inriktad insats
Definition: individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Det som inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende.
Diagram: Insatser
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Insatser