Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vidbehovsordination
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ordination
Synonymer: vid behov-ordination
Definition: ordination som avser läkemedelsbehandling där patienten själv får bedöma behovet och doseringen, inom givna ramar, beroende på omständigheterna
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Intag och dosering vid vidbehovsordination styrs av t.ex. tidsaspekt, villkor eller behov.

I vissa sammanhang kan det vara en annan person än patienten själv som gör bedömningen, t.ex. en sjuksköterska eller anhörig.

Vidbehovsordination gäller oftast läkemedel men termen används även om andra åtgärder, såsom behovsstyrt intag av kosttillägg och sondnäring.
Ämnesområde: Läkemedel