Socialstyrelsen

Termbanken


Term: behandlingsändamål
Termstatus: rekommenderad
Jämför: doseringsanvisning
ordinationsorsak
Definition: (vid ordination:) avsikt med ordinerad behandling så som ordinatören formulerat den med patienten som mottagare
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Eftersom beskrivningen av behandlingsändamålet (ändamålstexten) riktar sig direkt till patienten (till skillnad från ordinationsorsaken) formuleras det ofta annorlunda än ordinationsorsaken. Exempel på behandlingsändamål: mot bihåleinflammation, mot smärta, vätskedrivande, förebygger karies.

Vid förskrivning av läkemedel ska ändamålet, liksom dosering och användning, anges på receptet, och vid expediering på apotek skrivs det ut på etiketten som klistras på förpackningen. På recept anges behandlingsändamålet ofta som en delmängd i doseringsanvisningen.

Behandlingsändamål kallas i läkemedelssammanhang ändamål med behandlingen eller ibland bara ändamål.
Ämnesområde: Läkemedel