Socialstyrelsen

Termbanken


Term: heldygnsvistelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: korttidsplats
boende
bostad
SoL
LSS
LVU
LVM
Definition: (inom socialtjänsten:) vistelse även under nattetid som ges med stöd av SoL, LSS, LVU eller LVM
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Den plats man vistas på tillfälligt i t.ex. ett boende eller ett enskilt hem kallas för plats för heldygnsvistelse. Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen heldygnsvistelse i stället för enbart heldygnsvistelseom det är insatsen som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser