Socialstyrelsen

Termbanken


Term: särskilt ungdomshem
Termstatus: rekommenderad
Jämför: LVU
hem för vård eller boende
Definition: hem för vård eller boende avsett för tvångsvård av barn och ungdomar som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Särskilda ungdomshem tar emot ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU eller som av domstol dömts till sluten ungdomsvård. Det kan även finnas barn och ungdomar som med stöd av socialtjänstlagen är placerade på frivillig grund på de särskilda ungdomshemmen.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser