Socialstyrelsen

Termbanken


Term: bostad med särskild service
Termstatus: rekommenderad
Jämför: servicebostad
gruppbostad
bostad
boende
Definition: boende som tillhandahåller bostäder för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Det är viktigt att göra skillnad mellan den organisatoriska enhet som kallas bostad med särskild service och de bostäder som den organisatoriska enheten tillhandahåller.

Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen bostad med särskild service i stället för enbart bostad med särskild service om det är insatsen och inte boendet som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser