Socialstyrelsen

Termbanken


Term: gruppbostad
Termstatus: rekommenderad
Jämför: särskilt boende för äldre
bostad med särskild service
boende
Definition: (inom socialtjänsten:) bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Observera att en gruppbostad är ett boende (trots efterledet -bostad) som är till för personer som har behov av mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal. I gruppbostaden finns egna lägenheter och gemensamma utrymmen.

Ibland används benämningen gruppboende för boenden som enligt Socialtjänstlagen riktar sig till personer med demenssjukdomar och för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser