Socialstyrelsen

Termbanken


Term: servicebostad
Termstatus: rekommenderad
Jämför: gruppbostad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Personligt stöd tillhandahålls i den omfattning den enskilde behöver. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. En lägenhet i en servicebostad är en mellanform mellan en egen lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet och en lägenhet i en gruppbostad.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser