Socialstyrelsen

Termbanken


Term: stödboende
Termstatus: rekommenderad
Jämför: heldygnsvistelse
bostad
boende
Definition: (inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Ett stödboende behöver inte tillstånd eller anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det riktas till vuxna och när det inte finns betydande inslag av vård eller behandling i verksamheten.

Ett stödboende kallas ibland t.ex. träningsboende eller utslussningsboende.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser