Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skyddat boende
Termstatus: rekommenderad
Jämför: boende
heldygnsvistelse
Definition: (inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: På ett skyddat boende kan det finnas olika typer av åtgärder till skydd mot hot, våld eller andra övergrepp, t.ex. tillräcklig bemanning, tillräckliga skyddsanordningar som lås och larm, andra skyddsåtgärder, som hemlig adress.

Vidare ges relevanta insatser framför allt i form av samtal och stöd för att ge skyddspersonen verktyg för att förändra sin situation. Den personal som är anställd på det skyddade boendet har för målgruppen relevant utbildning och erfarenhet. Observera att om de relevanta insatser som ges utgörs av vård eller behandling betraktas verksamheten som en verksamhet på ett hem för vård eller boende och ska då ha tillstånd att bedriva sådan verksamhet.

Socialtjänsten kan ibland ordna en plats t.ex. på ett hotellrum eller i en jourlägenhet till skydd mot hot, våld eller andra övergrepp som motsvarar de behov som den enskilde anses ha. Dessa platser räknas inte som skyddade boenden.

Ibland används skyddat boende när man egentligen menar insatsen skyddat boende. Det kan bli otydligt. Använd därför uttrycket insatsen skyddat boende i stället för enbart skyddat boende om det är insatsen och inte boendet som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser