Socialstyrelsen

Termbanken


Term: standardiserad vårdprocess
Termstatus: rekommenderad
Jämför: process
individanpassad vårdprocess
vårdprocess
hälsoärende
Definition: vårdprocess som är förutbestämd avseende hälso- och sjukvård för en grupp eller kategori av patienter med ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Den standardiserade vårdprocessen är en beslutad och därmed också förutbestämd vårdprocess avseende ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd. Den standardiserade vårdprocessen är avsedd att användas och vid behov anpassas för patienter med dessa hälsoproblem och hälsotillstånd och blir därmed en individanpassad vårdprocess.
Ämnesområde: Vårdkontakter