Socialstyrelsen

Termbanken


Term: individanpassad vårdprocess
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hälsoärende
process
vårdprocess
standardiserad vårdprocess
Definition: vårdprocess som är anpassad för en enskild patient
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: En individanpassad vårdprocess kan baseras på en eller flera standardiserade vårdprocesser i kombination som används för en specifik patient i syfte att förebygga, identifiera, utreda och behandla ett eller flera hälsoproblem eller hälsotillstånd. En individanpassad vårdprocess kan omfatta ett eller flera vårdåtaganden.
Ämnesområde: Vårdkontakter