Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälsoärende
Termstatus: rekommenderad
Jämför: individanpassad vårdprocess
standardiserad vårdprocess
vårdprocess
process
Definition: ärende som håller samman vårddokumentation från en eller flera relaterade individanpassade vårdprocesser
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Hälsoärendet bidrar till att vårddokumentation från patientens olika vårdprocesser kopplas samman och bildar underlag till en helhetsbild av patientens problem och behov. Det kan avse genomförd, pågående och planerad vård och behandling.

Hälsoärendet gör det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal och patienten själv att följa den individanpassade vårdprocessen och hitta relevant information om genomförd och planerad vård och behandling både inom och över organisatoriska gränser och/eller vårdgivargränser enligt gällande lagar.

Exempelvis cancervård inbegriper ofta vård på flera vårdnivåer och kan ges av flera vårdgivare, och informationen i hälsoärendet kan följa patienten mellan vårdgivare, t.ex. kommunal hälso- och sjukvård och primärvård.
Ämnesområde: Vårdkontakter