Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provsamling
Termstatus: rekommenderad
Definition: samling prov som har minst en gemensam egenskap
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Biobanker