Socialstyrelsen

Termbanken


Term: äldreboende
Termstatus: tillåten
Synonymer: särskilt boende för äldre
Definition: boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen särskilt boende om det är insatsen och inte boendet som avses.

Tidigare kallades särskilda boenden för äldre t.ex. för ålderdomshem, servicehus, Dessa benämningar avråder Socialstyrelsen ifrån. Numera används ibland vård- och omsorgsboende för detta begrepp, en benämning som inte nämns i lagtext.

Ibland används benämningen gruppboende för boenden som riktar sig till ett begränsat antal personer med demenssjukdomar.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser