Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelshantering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: administrering av läkemedel
läkemedelshanteringsfel
läkemedelsrelaterat problem
Definition: ordination, rekvisition, förvaring, expediering, iordningställande, överlämnande och administrering av läkemedel
Beslutad: Beslutad 2015
Anmärkning: Läkemedelshantering omfattar de aktiviteter som ingår i patientens läkemedelsprocess och inkluderar både det fysiska handhavandet av läkemedlet och informationsöverföring, oavsett vem som hanterar läkemedlet.

Även patientens hantering av läkemedel, både receptbelagda och receptfria, omfattas. Däremot omfattas inte tillverkarens process.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, som är den föreskrift som reglerar läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården.
Ämnesområde: Läkemedel