Socialstyrelsen

Termbanken


Term: fel i läkemedelshantering
Termstatus: tillåten
Synonymer: läkemedelshanteringsfel
medicineringsfel
läkemedelsfel
Definition: oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada
Beslutad: Beslutad 2015
Anmärkning: Ett läkemedelshanteringsfel kan förekomma var som helst i patientens läkemedelsprocess och anses vara möjligt att förebygga.

Den närmaste engelska motsvarigheten till läkemedelshanteringsfel är medication error (ME).
Ämnesområde: Läkemedel