Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sekundär provsamling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: primär provsamling
Definition: provsamling som lämnats ut från primär provsamling och vars ursprung även efter utlämnandet kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Biobanker