Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsrelaterat problem
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelsbiverkning
läkemedelshantering
läkemedelshanteringsfel
Definition: händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås
Beslutad: Beslutad 2015
Anmärkning: Ett läkemedelsrelaterat problem kan vara potentiellt (skulle kunna påverka hälsoutfall) eller manifest (har påverkat hälsoutfall).

Ett läkemedelsrelaterat problem kan observeras vid korrekt genomförd läkemedelsbehandling eller vara en följd av ett läkemedelshanteringsfel.

Som läkemedelsrelaterade problem räknas bland annat otillräcklig behandlingseffekt, läkemedelsbiverkningar och praktiska svårigheter vid läkemedelsanvändning.

Läkemedelsrelaterat problem kan förkortas LRP.

LRP och orsaker till LRP kan identifieras såväl i öppen och sluten vård som i hemsjukvård och på apotek. De kan också identifieras av anhöriga eller av patienten själv.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Den engelska motsvarigheten till läkemedelsrelaterat problem är drug-related problem (DRP).
Ämnesområde: Läkemedel