Socialstyrelsen

Termbanken


Term: preparat
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen är avrådd för detta begrepp för att den är tvetydig.
Synonymer: läkemedelsprodukt
Definition: namngivet läkemedel med viss styrka och läkemedelsform
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: I dagligt tal används termen läkemedel för detta begrepp.

I apotekets statistik används läkemedelsform för detta begrepp, medan läkemedelsprodukt i apotekets statistik har betydelsen läkemedelsnamn plus företagsnamn (till exempel Plendil, AstraZeneca och Plendil, Orifarm).
Ämnesområde: Läkemedel