Socialstyrelsen

Termbanken


Term: preparat
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen är avrådd för detta begrepp för att den är tvetydig.
Synonymer: läkemedelsvara
Definition: läkemedelsprodukt med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel