Socialstyrelsen

Termbanken


Term: välfärdsteknologi
Termstatus: rekommenderad
Jämför: välfärdsteknik
Definition: kunskapen om välfärdsteknik
Beslutad: 2015
Ämnesområde: Vård och omsorg