Socialstyrelsen

Termbanken


Term: välfärdsteknik
Termstatus: rekommenderad
Jämför: välfärdsteknologi
hjälpmedel för det dagliga livet
Definition: digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning
Beslutad: 2015
Anmärkning: Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser.

Kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet.

Kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå.
Ämnesområde: Vård och omsorg