Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hjälpmedel för det dagliga livet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet
välfärdsteknik
medicinteknisk produkt
Definition: individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning
Beslutad: 2015
Anmärkning: Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem och appar för påminnelser.

Förskrivs eller köps på konsumentmarknaden efter rådgivning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

De flesta hjälpmedel för det dagliga livet är medicintekniska produkter.
Ämnesområde: Vård och omsorg