Socialstyrelsen

Termbanken


Term: smittsam sjukdom
Termstatus: rekommenderad
Jämför: allmänfarlig sjukdom
samhällsfarlig sjukdom
Definition: sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa
Källa till definition: 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168)
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Smittsamma sjukdomar indelas i samhällsfarliga, allmänfarliga och övriga smittsamma sjukdomar. Alla allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga.

Exempel på samhällsfarliga sjukdomar: smittkoppor och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS).

Exempel på allmänfarliga sjukdomar: salmonellainfektion, tuberkulos, HIV-infektion.

Exempel på övriga smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga utöver allmänfarliga: legionella-infektion, påssjuka, kikhosta.
Ämnesområde: Smittskydd