Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prov
Termstatus: rekommenderad
Definition: (i kliniska sammanhang:) del av system, uttaget ur systemet i syfte att erhålla information om detta
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Det prov som tas direkt från en provgivare kallas primärprov. Ett prov som skapas ur ett annat prov kallas delprov. I de flesta fall anger dock sammanhanget om ett prov är ett primärprov eller delprov.
Ämnesområde: Biobanker