Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hjälpmedel för det dagliga livet
Definition: åtgärd för att förse en person med hjälpmedel för det dagliga livet
Beslutad: 2015
Anmärkning: Notera att begreppet skiljer sig från begreppet förskrivning.

Inom hjälpmedelsområdet benämns den som utför åtgärden förskrivare. Denna term har dock en annan etablerad betydelse inom fackområdet vård och omsorg. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra att det rör sig om förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet.

Processen för förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning. I vissa delar av landet kan delar av processen överlåtas till patienten, så kallat fritt val.
Ämnesområde: Vård och omsorg