Socialstyrelsen

Termbanken


Term: överkänslighetsreaktion
Termstatus: rekommenderad
Definition: reaktion som orsakas av en viss överkänslighet
Beslutad: 2015
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Uppmärksamhetsinformation