Socialstyrelsen

Termbanken


Term: aktualisering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: LSS-insats
LVM
SoL
Definition: (inom socialtjänst:) det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom
Beslutad: Beslutad 2016
Anmärkning: En omständighet kan aktualiseras på olika sätt:
– genom anmälan enligt SoL om att ett barn far illa
– genom anmälan enligt LVM
– genom att en enskild person ansöker om bistånd
– genom att en enskild person lämnar in begäran om LSS-insats
– genom begäran från annan myndighet eller
– genom information på annat sätt, till exempel genom egen iakttagelse, telefonsamtal från granne eller anonymt.

En aktualisering kan leda till att socialnämnden gör en förhandsbedömning eller direkt inleder en utredning. En aktualisering kan också leda till ett beslut om att inte inleda en utredning.
Ämnesområde: Socialtjänst