Socialstyrelsen

Termbanken


Term: individuellt inriktad insats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
LSS-insats
LVM
LVU
Definition: (inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning
Beslutad: Beslutad 2016
Anmärkning: Kortformen insats kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en insats från socialtjänsten som är individuellt inriktad. Annars bör man använda den längre termen individuellt inriktad insats.

Individuellt inriktade insatser omfattar både insatser som är frivilligt mottagna av brukaren (bistånd och LSS-insatser) och insatser som ges med tvång med stöd av LVU eller LVM.
Ämnesområde: Socialtjänst