Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LSS-insats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: individuellt inriktad insats
korttidstillsyn
ledsagarservice
personlig assistans
Definition: individuellt inriktad insats som beslutas med stöd av LSS
Beslutad: Beslutad 2016
Anmärkning: LSS står för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Exempel på LSS-insatser är personlig assistans, korttidstillsyn och ledsagarservice.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Socialtjänst