Socialstyrelsen

Termbanken


Term: åtgärd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
individuellt inriktad insats
LSS-insats
Synonymer: insats
Definition: aktivitet som är inriktad på visst resultat
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som definitionen beskriver – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.
Diagram: Insatser
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Soctjnst.pdf
Ämnesområde: Insatser