Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prov-id
Termstatus: rekommenderad
Definition: identitetsbeteckning för prov
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Biobanker