Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personlig assistent
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personlig assistans
Definition: se under anmärkning till personlig assistans
Beslutad: 2016
Ämnesområde: Insatser