Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avvikelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: negativ händelse
tillbud
avvikelsehantering
Definition: händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: En avvikelse är antingen en negativ händelse eller ett tillbud.

Uttrycken avvikelse, negativ händelse och tillbud används i såväl hälso- och sjukvård som tandvård och socialtjänst när man rapporterar eller utreder någon form av oönskad händelse.
Diagram: Avvikelser
Ämnesområde: Allmänna begrepp