Socialstyrelsen

Termbanken


Term: negativ händelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avvikelse
tillbud
Definition: händelse som medfört något oönskat
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: Uttrycket negativ händelse används i såväl hälso- och sjukvård och tandvård som socialtjänst när man rapporterar eller utreder någon form av oönskad händelse.
Diagram: Avvikelser
Ämnesområde: Allmänna begrepp