Socialstyrelsen

Termbanken


Term: tillbud
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avvikelse
negativ händelse
Definition: händelse som hade kunnat medföra något oönskat
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: Uttrycket tillbud används i såväl hälso- och sjukvård och tandvård som socialtjänst när man rapporterar eller utreder någon form av oönskad händelse.
Diagram: Avvikelser
Ämnesområde: Allmänna begrepp